Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Kwartalnik


"Korzenie" - kwartalnik historyczny Kongregacji Genealogicznej, ukazuje się od 1990r.

Pismo inspirowane jest standardami antropologii kulturowej. Ważnym działem kwartalnika są "Listy", interesująca korespondencja z różnych rejonów kraju, a także z zagranicy. Pismo spełnia rolę biura poszukiwań i skrzynki kontaktowej ludzi porozrzucanych po świecie, ale mających świadomość swego zakorzenienia.

English / Deutche / Francaise


Przedmiotem naszych badań są:

  • Więzi kulturowe, historia, genealogia mieszkańców wieloetnicznej kolonii tkackiej Kamienica Polska pod Częstochową. Osada założona przez kolonistów niemieckich i czeskich którzy w 1818r. nabyli działki ziemi od Antoniny i Floriana Sadowskich, dziedzicznych właścicieli. Koloniści zajmowali się wytwarzaniem płócienek na ręcznych warsztatach tkackich, zrzeszeni byli w cechu. Kooperowali z łódzką manufakturą Tytusa Kopischa. W miejscowej szkole naukę prowadzono w języku niemieckim i czeskim. Kryzys lat 40 XIXw. spowodował masową migrację tkaczy do zakładów włókienniczych w Łodzi. W 1855r. Ksawery Cianciara założył manufakturę, którą potem prowadził jego syn Jan Cianciara (poseł na Sejm Ustawodawczy 1919r.) W Kamienicy Polskiej działali także żydowscy przedsiębiorcy, Kreuzbergowie, Ginsbergowie i Merynowie. Chałupnictwo tkackie przetrwało do drugiej wojny. Po wojnie działała spółdzielnia Tkaczy i Dziewiarzy, zmieniając asortyment produkcji (upadła po 1989r.)
  • Dzieje rodzin szlacheckich egzystujących w okolicach Częstochowy, Koziegłów, Żarek, Siewierza w XVIII/XIXw.
  • Losy mieszkańców i dzieje podziemia niepodległościowego na pograniczu Generalnej Gubernii i Rzeszy podczas okupacji 1939-1945r.