Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Rok 1996 / numery archiwalne


NR19 4/1996

foto

 

 • Kamienica w aktach konsystorskich 1799-1853r.
 • Polskie radio w Kamienicy Polskiej - reportaż
 • Raptularz Romualda Piltza
 • Dziennik Marii Giedrykowej 1940r.
 • Osobliwości słownikowe mowy kamieniczan
 • Baśń znad Warty
 • Życiorys dr.Kazimierza Giedryka

NR18 3/1996

foto

 

 • Kamienica w kartografii
 • Dziennik Marii giedrykowej 1939r.
 • Ksiega ludności 1846-1862r.

NR17 C/1996

foto

 

 • Raptularz Franciszka i Romualda Piltzów
 • Kryspina Gruszka - Zapamietane
 • Teatralne tradycje - rozmowa z Janem Fazanem
 • Baśń znad Warty - Eugenia Kuśnierczyk
 • Humor Kamieniczan

NR16 2/1996

foto
 • Dzieje Kamienicy Polskiej / nazwa i jej geneza
 • Zapamiętane - wspomnienia Kryspiny Gruszkowej
 • Tajne nauczanie
 • Materiały źródłowe
 • Przegląd publikacji
 • Kronika

NR15 1/1996

foto
 • Dzieje Kamienicy Polskiej / piękny jubileusz
 • Ksiega ludności 1836-1848r.
 • Korzenie Włodzimierza Junga
 • Wspomnienia Ireneusza Rybaka
 • Materiały źródłowe
 • Kronika