Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Rok 1999 / numery archiwalne


NR31 4/1999

foto

 

 • Droga, wspomnienia Kryspiny Gruszkowej
 • Słownik Kamieniczan
 • Kartki z dziejów szkolnictwa
 • Rozmowa o podróży na Litwę z pisarzem Edwardem Szopą
 • Materiały źródłowe / przepisy porządku wewnętrznego fabryki tektury "Klepaczka" w Kamienicy Polskiej
 • OSP Kamienica Polska / fotografie
 • Ród Ficenesów - genealogia

NR30 3/1999

foto

 

 • Kamieniczanie na dawnej fotografii
 • Zajbertowie w dokumentacji źródłowej
 • Słownik Kamieniczan
 • Śmigus - Dyngus
 • Wywód przodków Pacyfika Bogusławskiego i jego żony Józefy z Czapskich dzierżawców dworu w Kamienicy Polskiej
 • Życie duchowe i materialne w Kamienicy
 • rozmowa z Dorotą Czech z archiwum państwowego w Czestochowie
 • Księga ludności 1848r, 1865.

NR29 2/1999

foto
 • Szkoły w gminie Kamienica Polska w latach 1912-1917r.
 • Słownik Kamieniczan
 • Chór, harcerstwo - wspomnienia Jan Fazan
 • Czeskie korzenie Kamienicy
 • Dawne fotografie
 • Archiwum gminy Kamienica Polska
 • Ścieżki pamięci
 • Oprotestowane wybory 1933r.
 • Słowniczek terminów tkackich
 • Zapisane w księgach ludności
 • Amatorski ruch teatralny

NR28 1/1999

foto
 • Sklepy w Kamienicy w okresie międzywojennym
 • O Szczutowskich i kolonistach z " Raichu"
 • Księga meldunkowa gminy Kamienica Polska 1886-1902r.
 • Wędrówki po dawnej Kamienicy / fotografie
 • Wycieczki rowerowe - wspomnienia. Jan Fazan
 • Księga ludności stałej 1847r.
 • Zamach na liceum