Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Rok 2001 / numery archiwalne


NR39 4/2001

foto

 

 • Z Ciocią Celina od domu do domu - Barbara Kaczkowska
 •  "Babunia" Bożeny Niemcowej
 • Dramat w Romanowie / Wrzesień 1939r.
 • Wspomnienia o Profesorze Adamie Ferensie
 • Rejestr mieszkańców wsi Kamienica Polska 1933r.
 • Badanie lokalnych społeczności
 • Rodzina Krzechkich - genealogia

NR38 3/2001

foto

 

 • Ćwierc huby, wspomnienia - Kryspina Gruszkowa
 • Katolickie stowarzyszenie młodzieży w Kamienicy Polskiej
 • Tkacze z Polesia i Romanowa
 • Rejestr mieszkańców wsi Kamienica Polska 1933r.
 • Tradycje górnicze Kamienicy
 • Rodzina Krzechkich - genealogia
 • Lato w Kamienicy / fotografie przedwojenne
 • Sagi rodu Sokalów

NR37 2/2001

foto
 • Z Ciocią Celiną od domu do domu - Barbara Kaczkowska
 • Materia życia / początki tkackiej osady
 • Rychtowie z Romanowa / fotografie
 • Życiorys Antoniego Rychtera
 • Spis mieszkańców Kamienicy Polskiej pełniących służbę w wojsku carskim
 • Akta ślubów 1890r. USC Kamienica Polska
 • Huta Stara / kolonia tkaczy
 • Holeczkowie - genealogia

NR36 1/2001

foto
 • Kamieniczanie na dawnej fotografii
 • O pożarach, chlebie i ulęgałkach / zabudowa wsi
 • Rudnik Wieli w XIXw.
 • Testament Tkacza / 1828r.
 • Akta małżeństw 1881r. USC Kamienica Polska
 • Hebrajczycy
 • Pamięci Ireneusza Rybaka