Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Rok 2004 / numery archiwalne


NR50/51 2/2004

foto

 

 • Przy warsztacie - rozważania jubileuszowe / włókienniczy potencjał Kamienicy Polskiej
 • Z szarej przędzy fragmenty wspomnień cz.II Adam Ferens
 • Czeskie korzenie - Cianciarowie z Dobruszki
 • Wątek i Osnowa
 • Kamienica Polska nad Bosforem
 • Cianciarowie z Adampola
 • Pacyfik Nikodem Bogusławski i jego rodzina
 • Dzieje rodziny Bielobratków
 • Księga ludności 1848r.
 • Szlachta okolic Częstochowy

NR48/49 1/2004

foto

 

 • Z szarej przędzy - fragmenty wspomnień Adam Ferens
 • Rosarium pana Władysława
 • Przeszłość Kamienicy Polskiej
 • Styczeń - niezapomniana dla Polaków pora
 • Kamieniczanie na dawnej fotografii. Wesele
 • Księga ludności 1848r.
 • Nazwiska kolonistów