Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Rok 2013 / numery archiwalne

 

 

NR87 3/2013

foto
 • Zdzisław Wagner – Widziane z Krakowa
 • Od „Korzeni” do Muzeum Regionalnego
 • Barbara Kaczkowska – Opłatek
 • Filantropia
 • Historia zamknięta w pudełku
 • Okienko liryczne – Jagoda Wałaszek
 • Odkrywanie przodków – Ireneusz Niemczyk
 • Rejestr poborowych 1914 z gminy Wrzosowa
 • Adam A. Kosiński – Najbliższe okolice Częstochowy
 • Listy

NR86 3/2013

foto
 • Widziane z Krakowa – Zdzisław Wagner
 • Wrzesień 1939 r.
 • Lekcje historii
 • Wspomnienia z harcerstwa
 • Leksykon regionalny
 • Diariusz Janiny Słomkówny
 • Straż ogniowa
 • Rejestr mieszkańców 1933 r.
 • Listy
 

NR85 2/2013

foto
 • Widziane z Krakowa – Zdzisław Wagner
 • Album rodzinny Muchlów
 • "Tkacz" w Kamienicy Polskiej
 • Niedźwiedzie mięso
 • Księga hospitacyjna
 • Szlachta okolic Częstochowy
 • Senhal
 • Echa pogrzebu marszałka Piłsudskiego w Kamienicy Polskiej
 • "Cholernik" w Kawodrzy Górnej
 • Rejestr mieszkańców z 1933 r.
 • Listy
 
 

NR84 1/2013

foto
 • Widziane z Krakowa – Zdzisław Wagner
 • Kamieniczanie na dawnej fotografii
 • Związki Kamienicy Polskiej z Częstochową
 • Koloniści z Kamienicy Polskiej a powstanie styczniowe
 • Podlesie – Konrad Cianciara
 • Ścieżki pamięci
 • Muzolfowie z Rędzin – Anna Fukushima
 • Kolonia Kurnos
 • Wybory parlamentarne 8 września 1935 r.
 • Testament Loizy Bendy
 • Jeszcze o Hilsbach - Paweł Najnigier
 • Z ksiąg parafii poczeszyńskiej 1826 – Piotr Gerasch
 • Osada młyńska Wały – Andrzej Patorski
 • Rejestr mieszkańców 1933
 • Listy