Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Poszukiwania genealogiczne


Zajmujemy się dokumentowaniem losów mieszkańców okolic Częstochowy od początku XVIIIw. Przybywali tu także osadnicy z różnych rejonów (XVIII i XIXw) : z ówczesnego Królestwa Czech (dokładnie z Gór Orlickich - środkowe Sudety), Moraw, z pruskiego Śląska ( Dolnego i Górnego), a także z głębi Niemiec m in. Saksonii, Bawarii, Szwabii. Dysponujemy listą nazwisk wieloetnicznych miejscowości, rzecz jasna także nazwiskami tych którzy mieszkali w tym rejonie od wieków.

Udało nam się zidentyfikować - dzięki kwerendom archiwalnym - przedstawicieli wielu rodzin szlacheckich w obszarze między Siewierzem, Koziegłowami, Żarkami, Janowem a Częstochową. m. in. Kozłowskich i Giebułtowskich herbu Lis, Sadowskich herbu Nałęcz, Trepków herbu Topór, Bogusławskich herbu Ostoja. Są także dane na temat osiadłej szlachty cudzoziemskiej np. Bonatonich z Pińczyc i Grodźca.

Ciekawe informacje można uzyskać na temat przedsiębiorców głównie żydowskich, właścicieli kuźnic, zakładów włókienniczych i górniczo-hutniczych .

Zapraszamy na forum : genealodzy.czestochowa.pl