Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Hołd poległym i ocalałym

 


W miarę upływu czasu poszerzała się moja wiedza o losach mieszkańców Kamienicy Polskiej, którzy w różnych okolicznościach w różnym czasie i z różnych przyczyn, znaleźli się w kłębowisku wojny. Różne były ich wojenne życiorysy. Bardzo długie i przeraźliwie krótkie. Trwająca prawie sześć lat wojna, pozostawiła wiele pustych miejsc przy rodzinnych stołach. Jeszcze przez długie lata, matki i żony, siedząc samotnie przy oknie kołysały nogą wspomnienie, po mężach i synach. Mimo upływu lat, w okolicznościach indywidualnej i zbiorowej refleksji, przed pomnikiem walki i męczeństwa zbudowanym przez społeczeństwo, głośnym echem odbijają się o domostwa wsi, imiona i nazwiska tych, co za ojczyznę, za jej godność oddali krew i życie, którzy zginęli po to abyśmy my mogli żyć.

"Z ciemności śmierci do blasku życia - Wspomnienia z lat 1939-1945" - Ireneusz Cuglewski

Oto oni:

Żołnierze polegli w wojnie obronnej 1939 roku

1. Henryk Błaszczyk 27 pp. Częstochowa
2. Kazimierz Chłądzyński Kompania Obrony Narodowej
3. Bronisław Huras Kompania Obrony Narodowej
4. Józef Góral Korpus Ochrony Pogranicza
5. Stanisław Iwański 25 pp. Piotrków Trybunalski
6. Tadeusz Kalinowski 80 pp. Słonim
7. Jan Wawrzyńczak 80 pp. Słonim
8. Zygmunt Kapuściński 27 pp. Częstochowa
9. Mieczysław Kołodziejczyk 27 pp. Częstochowa
10. Adam Kidawa 7 pal Częstochowa
11. Tadeusz Szejn 7 pal Częstochowa
12. Mieczysław Walenta 7 pal Częstochowa
13. Czesław Cianciara
(samobójstwo) 7 pal Częstochowa
14. Zygmunt Krachulec 6 pac. Lwów

Polegli partyzanci

1 Jan Golis Oddział "Swobody"
2 Marian Szkop z ochrony por. A. Czernego


Zamordowani w Katyniu

1 Jan Cianciara por. Dziennikarz 7 dyw. Częstochowa
2 Henryk Meryn ppor. 7 pal. Częstochowa
3 Władysław Gronkiewicz Komendant policji


Osoby cywilne rozstrzelane w wyniku represji i odwetu

1 Józef Mesjasz 4.09.1939 - Koniecpol
2 Henryk Coner 7.09.1939 - Kamienica Polska
3 Ferdynand Coner 7.09.1939 - Kamienica Polska
4 Stanisław Chwist 7.09.1939 - Kamienica Polska
5 Teofil Kidawa 7.09.1939 - Kamienica Polska
6 Józef Łebek 7.09.1939 - Kamienica Polska
7 Zygfryd Sitek 7.09.1939 - Kamienica Polska
8 Bronisław Szulc 7.09.1939 - Kamienica Polska
9 Kazimierz Dzierzyk 16.09.1939 - Jaskrów
10 Zygmunt Fazan 16.09.1939 - Jaskrów
11 Antoni Macoch 16.09.1939 - Jaskrów
12 Walerian Mesjasz 16.09.1939 - Jaskrów


Zabici, pomordowani i zmarli z różnych przyczyn


1 Aleksander Fazan 13.09.1944 - Kamienica Polska
2 Józef Hartman obóz jeniecki
3 Tadeusz Kidawa 1943 - zaginął bez wieści
4 Felicja Konicka 7.09.1939 - spalona w domu
5 ks. Józef Klarzak 1939 - zaginął bez wieści
6 Czesława Mader 1943 - zaginęła bez wieści
7 Antoni Nowotny 1941 - zmarł w Stalagu
8 Edward Walenta 1942 - zabity w drodze do domu
9 Marianna Polaczek 1944 - zabita w drodze do domu
10 Aleksander Wardyński 18.01.1945 - Siewierz


Zamordowani w obozach koncentracyjnych

1 Jan Coner Oświęcim / Auschwitz
2 Ryszard Czekalski Mauthausen
3 Mieczysław Dragański Oświęcim / Auschwitz
4 Henryk Goldsztajn Oświęcim / Auschwitz
5 Tadeusz Górniak Oświęcim / Auschwitz
6 Mieczysław Góral Oświęcim / Auschwitz
7 Władysław Kapuściński Dachau
8 Zygmunt Kieruzalski Oświęcim / Auschwitz
9 Leon Knapczyk Oświęcim / Auschwitz
10 Zygmunt Mianowski Mauthausen
11 Antoniusz Piestrzyński Oświęcim / Auschwitz
12 Józef Rapaczyński Oświęcim / Auschwitz
13 Jan Sirek Oświęcim / Auschwitz
14 Józef Walenta Oświęcim / Auschwitz
15 Mateusz Walentek Oświęcim / Auschwitz
16 Bonifacy Wizignój Oświęcim / Auschwitz
17 Stanisław Zając Oświęcim / Auschwitz


Zamordowani w gettach i obozach zagłady polscy Żydzi


1 Henryk Goldsztajn z żoną i dwiema córkami
2 Józef Meryn
3 Leon Meryn
4 Aron Meryn z żoną
5 Abraham Szwarc
6 Józef Szabatowski z żoną i czterema córkami

Czynną walkę z wrogiem prowadziła bardzo liczna grupa mieszkańców wsi. Wszyscy oni dali świadectwo wielkiego patriotyzmu i umiłowania wolności. Wielu z nich odniosło rany, a przeżycia wojenne zniszczyły zdrowie, co przerwało przedwcześnie ich życie. W różnych formach walki z najeźdźcą uczestniczyli:

Żołnierze wojny obronnej 1939 roku

1 Nikodem Czarnecki Kompania Obrony Narodowej
2 Kazimierz Chłądzyński Kompania Obrony Narodowej
3 Stanisław Dojwa Kompania Obrony Narodowej
4 Józef Fazan Kompania Obrony Narodowej
5 Stanisław Górniak Kompania Obrony Narodowej
6 Kazimierz Górniak Kompania Obrony Narodowej
7 Henryk Hartman Kompania Obrony Narodowej
8 Stefan Hazler Kompania Obrony Narodowej
9 Teofil Huras Kompania Obrony Narodowej
10 Leon Jadowski Kompania Obrony Narodowej
11 Władysław Kapuściński Kompania Obrony Narodowej
12 Leopold Karłowski Kompania Obrony Narodowej
13 Franciszek Kidawa Kompania Obrony Narodowej
14 Aleksander Kidawa Kompania Obrony Narodowej
15 Stanisław Kierat Kompania Obrony Narodowej
16 Roman Klar Kompania Obrony Narodowej
17 Kazimierz Knapczyk Kompania Obrony Narodowej
18 Eugeniusz Krajewski Kompania Obrony Narodowej
19 Władysław Łagodziński Kompania Obrony Narodowej
20 Jacenty Machura Kompania Obrony Narodowej
21 Józef Mucha Kompania Obrony Narodowej
22 Józef Nowotny Kompania Obrony Narodowej
23 Antoni Polaczek Kompania Obrony Narodowej
24 Teofil Polaczek Kompania Obrony Narodowej
25 Bolesław Pusz Kompania Obrony Narodowej
26 Władysław Puszczewicz Kompania Obrony Narodowej
27 Longin sędziwy Kompania Obrony Narodowej
28 Walerian Sitek Kompania Obrony Narodowej
29 Stanisław Szczerba Kompania Obrony Narodowej
30 Jan Szczęsny Kompania Obrony Narodowej
31 Józef Tyc Kompania Obrony Narodowej
32 Józef Walenta Kompania Obrony Narodowej
33 Zygmunt Wawrzyńczak Kompania Obrony Narodowej
34 Teofil Wiznar


Kompania Obrony Narodowej


35 Bogusław Dziedzic 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
36 Tadeusz Fazan 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
37 Zdzisław Goldsztajn 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
38 Kazimierz Kapuściński 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
39 Bronisław Klar 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
40 Stanisław Kuśnierczyk 7 pal
41 Henryk Meryn 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
42 Antoni Nowotny 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
43 Stanisław Nowotny 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
44 Jan Opiłka 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
45 Kazimierz Pusz 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
46 Edmund Skowroński 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
47 Stanisław Straszak 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
48 Jan Strąk
49 Mieczysław Szkop 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
50 Stanisław Walenta 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
51 Zdzisław Wardyński 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
52 Antoni Zalas 27 Pułk Piechoty w Częstochowie
53 Władysław Gorzelak 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
54 Antoni Klar 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
55 Henryk Krzechki 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
56 Bronisław Nowotny 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
57 Tadeusz Polaczek 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
58 Leon Polaczek 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
59 Stanisław Sokala 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
60 Czesław Skowroński 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
61 Franciszek Szmida 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
62 Józef Szmida 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
63 Mieczysław Walenta'' 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
64 Florian Walentek 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
65 Kazimierz Zajdel 7 Pułk Artylerii Lekkiej Częstochowa
66 Kazimierz Dojwa Kompania Łączności Aniołów
67 Bronisław Dojwa Kompania Łączności Aniołów
68 Kazimierz Walentek Kompania Łączności Aniołów
69 Tadeusz Goldsztajn 4 Pułk Artylerii Ciężkiej
70 Edmund Mader 4 Pułk Artylerii Ciężkiej
71 Adam Ratman Batalion Saperów Aniołów
72 Władysław Fazan Pułk Artylerii Lekkiej Poznań
73 Tadeusz Ficenes 6 Pułk Artylerii Lwów
74 Władysław Chłądziński 25 Pułk Piechoty Piotrków Tryb.
75 Edmund Walentek 25 Pułk Piechoty Piotrków Tryb.
76 Edward Holi 74 Pułk Piechoty Lubliniec
77 Stanisław Olszewski 34 Pułk Piechoty
78 Zdzisław Łebek 18 Pułk Piechoty Skierniewice
79 Józef Mencik 77 Pułk Piechoty Lida
80 Roman Najnigier 10 Batalion Pancerny Łódź
81 Tadeusz Fazan'' Batalion Zmotoryzowany Kraków
82 Józef Gorzelak 23 Pułk Ułanów Postawy
83 Lucjan Mader 23 Pułk Ułanów Postawy
84 Władysław Pietryka 23 Pułk Ułanów Postawy
85 Tadeusz Kidawa 80 Pułk Piechoty Słonim
86 Stanisław Kowalczyk Stołeczny Batalion Reprezentacyjny
87 Józef Krzyczmonik Korpus Ochrony Pogranicza
88 Zygmunt Polaczek Korpus Ochrony Pogranicza
89 Edward Walenta Korpus Ochrony Pogranicza
90 Jan Mastalerz Batalion Morski Gdynia
91 Wiktor Prauzel Batalion Morski Gdynia
92 Walerian Mesjasz Pluton Kwatermistrzowski Warszawa
93 Jan Cianciara Dziennikarz 7 Dywizji Piechoty
94 Alfred Czerny 6 batalion Pancerny Lwów


Żołnierze armii polskiej na zachodzie

1 Mieczysław Chłądzyński
2 Bazyli Chłądziński
3 Tedeusz Kuśmierczyk


Uczestnicy walk partyzanckich w Armii Krajowej

1 Jan Blachnicki grupa "Ponurego"
2 Stanisław Buchwald grupa "Ponurego"
3 Zbigniwe Ciejpa grupa "Ponurego"
4 Tadeusz Chłądzyński grupa "Ponurego"
5 Gerard Galle grupa "Ponurego"
6 Piotr Gajczyk grupa "Ponurego"
7 Bolesław Gruca grupa "Ponurego"
8 Leon Kuśnierczyk grupa "Ponurego"
9 Zenon Łebek grupa "Ponurego"
10 Witold Łebek grupa "Ponurego"
11 Jan Mastalerz grupa "Ponurego"
12 Stanisław Polaczek grupa "Ponurego"
13 Helena Polaczek grupa "Ponurego"
14 Zofia Polaczek grupa "Ponurego"
15 Alfreda Sopota grupa "Ponurego"
16 Zygmunt Rak grupa "Ponurego"
17 Jerzy Rajkowski grupa "Ponurego"
18 Stanisław Straszak grupa "Ponurego"
19 Natalia Szkop grupa "Ponurego"
20 Henryk Szopiński grupa "Ponurego"
21 Czesław Walenta grupa "Ponurego"
22 Jan Błaszczyk grupa "Robotnika"
23 Stanisław Skowroński grupa "Robotnika"
24 Edmund Skowroński grupa "Robotnika"
25 Czesław Skowroński grupa "Robotnika"
26 Kazimierz Walentek grupa "Robotnika"
27 Florian Walentek grupa "Robotnika"
28 Dojwa grupa"Andrzeja"
29 Marian Krachulec grupa"Andrzeja"
30 Czesław Klar grupa"Andrzeja"
31 Józef Litarski grupa"Andrzeja"
32 Ireneusz Ratman grupa"Andrzeja"
33 Ryszard Walentek grupa"Andrzeja"
34 Stefan Caban grupa"Swobody"
35 Edmund Caban grupa"Swobody"
36 Marian Kalinowski grupa"Swobody"
37 Julian Wagner grupa"Swobody"
38 Edmund Cianciara grupa"Boruta"
39 Zygmunt Kidawa grupa"Basa"
40 Henryk Sobótka grupa"Marcina"
41 Stanisław Walenta grupa"Łosia"

Działalność konspiracyjna w Armii Krajowej

1 Czesława Cierpiał (Cianciara) Szare Szeregi
2 Zygmunt Fazan Armia Krajowa
3 Janina Kidawa Armia Krajowa
4 Bronisław Langier Armia Krajowa
5 Halina Langier (Cupiał) Armia Krajowa
6 Franciszek Hainrych PPS
7 Franciszek Jadowski PPS
8 Zygmunt Kidawa'' PPS
9 Wacław Klar PPS
10 Marian Ratman PPS
11 Helena Walentek PPS
12 Jan Prauza A. Czerny
13 Paweł Walenta A. Czerny


Nauczyciele prowadzący tajne nauczanie

1 Bronisław Fazan
2 Eugenia Fazan
3 Wacława Kierat
4 Stanisław Kierat
5 Irena Krawczyk
6 Maria Marszałek
7 Natalia Sklarczyk
8 Jan Sklarczyk
9 Maria Warcicka


Przez piekło obozów koncentracyjnych i więzień przeszli:

1 Stanisław Błaszczyk Dachau
2 Ksawery Czerny Dachau
3 Antonu Dobosz Dachau-Sachenhausen
4 Stanisław Dzierzyk Dachau-Sachenhausen
5 Franciszek Kapuściński Dachau
6 Kazimierz Klar Dachau
7 Bronisław Najnigier Dachau
8 Tadeusz Polaczek Dachau
9 Bronisław Sobótka Dachau-Sachenhausen
10 Antoni Duszel Oświęcim / Auschwitz
11 Zygmunt Duszel Oświęcim / Auschwitz
12 Bronisław Kasza Oświęcim-Ravensbruck
13 Zygmunt Krzechki Oświęcim-Gussen-Mauthausen
14 Jan Litarski Oświęcim-Ravensbruck
15 Zygmunt Litarski Oświęcim / Auschwitz
16 Władysław Sirek Oświęcim / Auschwitz
17 Stanisław Kierat Gross-Rossen -Gussen-Mauthausen
18 Wacława Kierat więzienie Lubliniec
19 Antoni Klar więzienie Lubliniec oraz obóz

Przymusowi robotnicy wywiezieni do Niemiec


1 Ireneusz Cuglewski
2 Zygmunt Duszel
3 Zygmunt Golis
4 Józef Golis
5 Roman Klar
6 Ryszard Kidawa
7 Bolesław Kidawa
8 Aleksander Kidawa
9 Franciszek Krzyczmonik
10 Marian Kapuściński
11 Bronisław Marsik
12 Zenon Mader
13 Stanisław Nowotny
14 Józef Nowotny
15 Franciszek Nowotny
16 Edward Walenta
17 Florian Walentek
18 Franciszek Szmida
19 Józef Gorzelak
20 Władysław Gorzelak
21 Zdzisław Holi
22 Bronisław Dragański
23 Henryk Sobótka
24 Bonifacy Wozignój
25 Czesław Holi
26 Piotr Nalewajka
27 Henryka Mader

Wysiedleni z własnych domów


1 Józef Brzozowski
2 Stanisław Blachnicki
3 Jan Cianciara
4 Antoni Ficenes
5 Bronisław Ficenes
6 Henryk Goldsztain
7 Bronisława Kuśnierczyk
8 Helena Mraz
9 Józef Morzyk
10 Aron Meryn
11 Maria Rybak
12 Stanisław Walentek
13 Zygmunt Walenta
14 Aleksander Zemła