Kwartalnik Kongregacji Genealogicznej

Kontakt z redakcją


Redaktor naczelny: Andrzej Kuśnierczyk
e-mail: redakcja@korzenie.info

Redakcja "Korzenie"
42-200 Częstochowa
ul.Żarecka 54/67

Pismo założyły i prowadziły do 1993r. : Eugenia Kuśnierczyk, Natalia Sklarczyk, Kryspina Gruszkowa. Od 1995r. pismo redaguje dr Andrzej Kuśnierczyk.


Prenumerata

30zł/rok (4 numery wraz z wysyłką.)